Slubowanie Klas Pierwszych 2011

      Comments Off on Slubowanie Klas Pierwszych 2011

Polska Szkoła im. Wł. Reymonta w Bayonne istnieje już ponad 19 lat,a we wrześniu 2012 roku obchodzić będzie jubileusz 20-lecia.   flaga_slubowanie

 20 listopada odbyło się po raz kolejny ślubowanie i tym samym zaprzysiężenie nowych jedenastu uczniów klasy pierwszej oraz pasowanie na ucznia.

Ceremonia polegała na dotknięciu ramienia ucznia długim ołówkiem i wypowiedzeniu formuły ślubowania. Jest to bardzo ważny dzień dla każdego ucznia pierwszej klasy, ponieważ nie tylko dane mu będzie poznanie  nowego  środowiska, nowych kolegóworaz nauczycieli, ale również to co jest najważniejsze w tym momencie- wchodzenie w krąg bogatej kultury polskiej w oparciu o wielowiekową kulturę europejską.

DyrektorJak zwykle w tak doniosłych  okolicznościach udział wzięli: dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie klasy pierwszej i ich rodzice oraz uczniowie z klas starszych.Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego, a następnie przywitaniem przez dyrektor szkoły Barbarę Wawiórko.

Podczas uroczystości dzieci z pierwszej klasy wystąpiły ElbietSzyperekz programem artystycznym przygotowanym przez odpowiedzialną w tym roku za tę uroczystość nauczycielkę, Elżbietę Szyperek.

Dzieci z pierwszej klasy po raz pierwszy wystąpiły przed publicznością, a ich występ został nagrodzony zasłużonymi brawami.

Następnie odbyła się część kulminacyjna uroczystości — ślubowanie i pasowanie na ucznia. Pierwszoklasiści między innymi przyrzekali, że będą jak najlepiej wypełniać obowiązki ucznia, godnie reprezentować szkołę i propagowaćpolską kulturę. W nagrodę i w celu zwiększenia zapału uczniowskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki oraz nagrody ufundowane przez Komitet Rodzicielski.

Dyrektor szkoły podziękowała rodzicom,a nowym uczniom życzyła pięknej przygody z polskością,aby dobrze czuli się w szkole i osiągali jak najlepsze wyniki w nauce języka polskiego, historii, geografii Polski i tradycji kraju ich przodków.