Sponsorzy i Przyjaciele Szkoly

“Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…
wtedy proste – dziękujemy – 
zawiera wszystko, co chcemy wyrazić

Podziękowania kierujemy do naszych sponsorów, którzy systematycznie wspierają naszą placówkę  finansowo oraz wszystkim osobom, których  nie wymieniliśmy imiennie, a które nieustannie o nas pamiętają.

Sawa Deli- 588 Avenue C w Bayonne, NJ

Koło Nowej Polonii

Polski Dom Narodowy

PARISH OF ST. JOHN PAUL II

PARISH OF ST. JOHN PAUL II

dworzanskifuneralhome

psfcu

Porebski Family

Rychard Romelczyk

Dziękujemy wszystkim  Rodzicom, którzy angażują się w życie szkoły – pomagają organizować uroczystości i udzielają się w Radzie Rodziców, wspierają oraz doceniają pracę nauczycieli.