OGŁOSZENIA STAŁE

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

  • Zajęcia w szkole dla klas 0 – VIII odbywają się w sobote od godz. 10.00AM do godz. 1.00PM

W czasie pobytu dziecka w szkole przewidziana jest 20 minutowa przerwa na posiłek.

DYŻURY

Obowiązki osoby dyżurującej.

  1. Przybycie do szkoły o godz. 9.45 i pomoc nauczycielom w przygotowaniu klas do zajęć.
  2. Troska o bezpieczeństwo uczniów wychodzących do toalety.
  3. Pomoc przy odbiorze dzieci przez rodziców i uporządkowanie klas lekcyjnych po zajęciach.

OPŁATY

Opłata za szkołę za cały rok wynosi:

  • jedno dziecko $40.00 / miesięcznie
  • dwoje dzieci $70.00   / miesięcznie
  • troje i więcej $85.00  / miesięcznie
  • Jednorazowa opłata rejestracyjna jedno dziecko $30 dwoje i więcej $50.00.*           Czeki prosimy wypisywać na Polish School Wl. Reymonta lub przynieść gotówkę.
  • Ubezpieczenie $10.00 od każdego ucznia (kwota jest ruchoma w zależności od liczby dzieci w szkole) ustalana przez dyrektora szkoły. Rodzice są odpowiedzialni za opłaty ubezpieczeniowe.

*Jeżeli państwo zapiszą dziecko po podanym terminie maju/czerwcu we wrześniu będzie pobierana dodatkowa opłata $20 od dziecka.***