Historia szkoły

19 września 1992 roku dzieci  rozpoczęły naukęw polskiej szkole w Bayonne w New Jersey.  Szkoła powstała przy Kole Nowej Polonii.  Założyła ją grupka ludzi, którzy nie tylko pragnęli, aby polskie dzieci mogły uczyć się języka swoich dziadków i rodziców, ale aby również poznały wielowiekową historię, kulturęi tradycje przodków.  Ogromne zasługi w założeniu szkoły ma ówczesny prezes Koła Nowej Polonii w Bayonne Edward Żebrowski.  Szkole nadano imię Władysława Reymonta, polskiego pisarza i laureata Nagrody Nobla.  Pierwszym dyrektorem i założycielem szkoły była Dorota Kirsz.  Już w październiku 1992 roku szkoła nawiązała współpracę z Centralą Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.  Otwarcie tej placówki było niezmiernie potrzebne w Bayonne, mieście, w którym jest duża Polonia.  Szkoła mieściła się w budynku Lincoln Community School na Prospect Ave. i 30 Street.  Od września 2007 roku dzięki uprzejmości proboszcza Ks.prałata Ronalda Marczewskiego szkoła może korzystać z budynku szkolnego przy parafii Matki Bożej Szkaplerznej.

Dorota Kirsz kierowała szkołą przez pięć lat, następnie kierownictwo szkołą objęła Barbara Wawiórko, która prowadzi szkołędo chwili obecnej.

Wkrótce w szkole zaistniała naturalna potrzeba przedłużenia edukacji  i utworzenia klasy licealnej.  W lutym 2003 roku młodzież bawiła się na pierwszej studniówce, a 17 maja 2003 roku odbył się pierwszy egzamin dojrzałości, zakończony wręczeniem maturalnych dyplomów i wspaniałym balem.  Na tym poziomie szkołę średnią ukończyło zdawszy egzamin dojrzałości ośmioro maturzystów.matura

Nauka w licealnej klasie prowadzona była dalej i następni uczniowie przygotowywali się do egzaminu dojrzałości w Polskiej Szkole im. Wł. Reymonta. 12 maja 2007 roku odbył sięnastępny egzamin dojrzałości.

Nauczyciele i dzieci uczestniczą w życiu Polonii.  Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowują program z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja, jasełka, tańczą w zespole tańca, uczestniczą w Paradzie Pułaskiego na 5 Ave. na Manhattanie, a także uczestniczą w uroczystościach patriotycznych w Amerykańskiej Częstochowie w Doleystown w Pensylwanii.  Młodzież z wielkim zaangażowaniem od początku istnienia szkoły bierze udział w różnych imprezach i konkursach organizowanych przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających.

Pracujący tu nauczyciele wiele troski i czasu poświęcają, aby dzieci nauczyły się języka polskiego, opanowały wiedzę o Polsce na lekcjach historii i geografii oraz poznały dziedzictwo, tradycje i kulturę kraju przodków.