Rozpoczęcie roku szkolnego 2013-2014

      Comments Off on Rozpoczęcie roku szkolnego 2013-2014

02f1c97e00027b2c4e5f7bd8

Dnia 7 września 2013 roku odbyła się inauguracja roku szkolnego 2013/2014 dla uczniów Polskiej Szkoły im. Wł. Reymonta w Bayonne.

Oficjalną część rozpoczęto uroczystą mszą św. w Kościele Matki Bożej Szkaplerznej, którą odprawił ks. Andrzej Kujawa. Skierował do nas przybyłych; grona pedagogicznego, rodziców i uczniów wspaniałe serdeczne słowa uznania i podziwu za nasz trud i pracę w naszej szkole. Wielokrotnie dziękował i zachęcał nas do dalszego kontynuowania nauki języka polskiego i przekazywania tradycji, kultury i historii polskiej młodemu pokoleniu.

Po mszy św. nastąpiło powitanie nauczycieli, rodziców i uczniów przez Dyrektora Szkoły Barbarę Wawiórko i Barbarę Motus Prezesa Kola Nowej Polonii w Bayonne.

Pani dyrektor w skrócie przekazała informacje na temat organizacji pracy szkolnej w nowym roku. Jak się okazuje mamy bardzo bogaty program. Klasa maturalna przygotowywać się będzie w tym roku do matury, która poprzedzić ma studniówka w Nowym Yorku. Pragniemy aby Polska Szkoła wzięła udział w Paradzie Pułaskiego 6 października. Organizujemy JASELKA 21 grudnia , chcemy również upamiętnić Konstytucję 3 Maja i Dzień Matki. Dzięki parafii Matki Bożej Szkaplerznej i Księdzu Prałatowi Ronaldowi J. Marczewskiemu mamy wspaniałe warunki do nauki.

Budynek szkolny, który mamy do dyspozycji ma przejrzyste, duże klasy, wyposażone w środki dydaktyczne. Możemy również organizować rożnego rodzaju akademie i spotkania szkolne.

Uroczystość inauguracyjną zakończyło złożenie życzeń przez Dyrektor Barbarę Wawiórko z okazji nowego roku szkolnego. Następnie uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami, a rodzice z panią dyrektor wybrali nowy komitet rodzicielski. W ten sposób rozpoczęto kolejny rok nauki w Polskiej Szkole im. Wl. Reymonta.

Niech słowa ks. Andrzeja, który będzie współpracował z naszą szkoła będą dla nas wszystkich Polaków zachęta i nowym wezwaniem do rozwoju w dalszej, wspólnej, owocnej pracy w naszej polskiej szkole.

Małgorzata Bajor

Nauczyciel Polskiej Szkoły im. Wl. Reymonta

Pożegnanie księdza Grzegorza Podsiadło

      Comments Off on Pożegnanie księdza Grzegorza Podsiadło

 

img_8319

W niedzielę, pierwszego września 2013 r. po sześciu latach posługi kapłańskiej w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Bayonne pożegnaliśmy księdza Grzegorza Podsiadło, który został przeniesiony do parafii w Great Meadows, NJ. Podczas mszy św. proboszcz Msgr. Ronald Marczewski, podziękował za całoksztalt posługi kapłańskiej, jaką ksiądz Grzegorz sprawował w naszej parafii, a dyrektor szkoły Barbara Wawiorko za opiekę nad młodzieżą polskiej szkoły oraz nauczyciele i uczniowie. Następnie wszyscy zaproszeni zostali na słodki poczęstunek, podczas którego żegnaliśmy się indywidualnie z naszym polskim wikarym ze Zgromadzenia Księży Salwatorianów.

img_8326

Uroczystość ślubowania uczniów pierwszej klasy 2012

      Comments Off on Uroczystość ślubowania uczniów pierwszej klasy 2012

2 grudnia 2012 roku  odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej Polskiej Szkoły im. Wł. Reymonta, mieszczącej się przy kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Bayonne,  w New Jersey. Szkoła kilka miesięcy temu obchodziła jubileusz 20-lecia swego istnienia.

Dzień, w którym pierwszoklasiści zostasją pasowani na uczniów jest  dla nich bardzo ważnym dniem.  Uczniowie  pierwszej klasy  poznają  nowe  środowisko szkolne, nowych kolegów oraz nauczycieli.

[fshow photosetid=72157661429605284

W uroczystości jak zwykle udział wzięli: dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie klasy pierwszej oraz uczniowie z klas starszych. W tym szczególnym dniu pierwszoklasistów wspierali swoją obecnością rodzice i dziadkowie.

Zanim rozpoczęła się uroczystość ślubowania  dzieci z pierwszej klasy musiały zdać egzamin z wiedzy o Polsce. Wszyscy odpowiedzieli poprawnie na pytania, które zadawała im dyrektor szkoły Barbara Wawiórko. Uczniowie starszych klas oraz rodzice i nauczyciele  nagradzili ich dużymi brawami.

Następnie uczniowie pierwszej klasy wystąpili z programem artystycznym przygotowanym przez odpowiedzialną w tym roku za tę uroczystość nauczycielkę, Jolantę Golatowską.

Po programie artystycznym odbyła się część kulminacyjna uroczystości — ślubowanie i pasowanie na ucznia. Ceremonia polegała na dotknięciu ramienia ucznia długim ołówkiem i wypowiedzeniu formuły ślubowania. Pierwszoklasiści  między  innymi  przyrzekali, że będą jak najlepiej wypełniać obowiązki ucznia, godnie reprezentować szkołę i propagować polską kulturę. W nagrodę i w celu zwiększenia zapału uczniowskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki oraz nagrody ufundowane przez Komitet Rodzicielski.

Dyrektor szkoły podziękowała rodzicom, a nowym  uczniom życzyła pięknej przygody z polskością, dobrego samopoczucia w szkole i osiągania jak najlepszych wyników w nauce języka polskiego, historii, geografii Polski i tradycji kraju ich przodków.

20 lecie szkoly Zaproszenie

      Comments Off on 20 lecie szkoly Zaproszenie

“Żyć to działać, to rozlewać po świecie talent,

energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym

pokoleniom przyszłym”.

Władysław Stanisław Reymont”

15 września 2012

Drodzy Państwo,

Polska Szkoła Im. Władysława Reymonta w Bayonne obchodzi jubileusz 20-lecia istnienia.

19 września 1992 roku dzieci  rozpoczęły naukę w naszej polskiej szkole w Bayonne.

Polscy nauczyciele wiele troski i czasu poświęcają, aby dzieci nauczyły się języka polskiego, opanowały na lekcjach historii i geografii wiedzę o Polsce oraz poznały dziedzictwo, tradycje i kulturę kraju przodków.  Jesteśmy bardzo dumni z naszych osiągnięć w postaci licznych  absolwentów, którzy podczas tych  20 lat uczyli się i ukończyli  naszą szkołę bogatsi w miłość do Polski, dla której warto  poświęcić swoje zaangażowanie, inteligencję,wolny czas i złożyć je w panteonie najlepszych wartości narodowych  budowanych  przez pokolenia.

Pragniemy  kontynuować to piękne dzieło  przez wiele następnych lat i dlatego zwracamy się  do  wszystkich Państwa z apelem o równie patriotyczną postawę i poparcie  naszej troski o młode pokolenie Polaków  na emigracji w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczczenia naszego jubileuszu uczestnicząc w uroczystym Bankiecie w Centrum Parafialnym przy kościele Matki Bożej Szkaplerznej w dniu 20 października 2012 r.

Z tej wyjątkowej okazji pragniemy również wydać Pamiątkową Książkę, w której będą mogli Państwo umieścić życzenia dla szkoły, jak również zareklamować swoją firmę i usługi.

Wszystkie dochody zostaną przekazane na dalszy rozwòj naszej polonijnej placòwki.

Poniżej zamieszczamy formularz, który należy wypełnić oraz podać treść ogłoszenia, a także opłatę (czek wystawiony na Polish Supplementary School of  Wł. Reymont) i przesłać na adres

Barbara Wawiorko  717 Ave. E Bayonne, New Jersey 07002.

Dodatkowe informacje można uzyskać u dyrektora szkoły Barbary Wawiorko

tel.  201-437-6331.

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 października 2012 r.

____________________________________________________________________________

Złota strona – $200                  ¼ strony -$50

Biała strona – $125                  karta biznesowa – $30

½ strony –  $75                        zdjecie – $20

 

Nazwisko i  imię lub nazwa biznesu ………………………………………………………………………

 

Adres…………………………………………………………………………..…………………………….

 

Telefon …………………………………………………..E-mail …………………………………….…….

 

Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej polskiej szkoły.

 

 

Dyrekcja i nauczyciele.