Nauka zdalna 2020

      Comments Off on Nauka zdalna 2020

W związku z tym, że nasz rok szkolny dobiegł końca bardzo dziękujemy naszym kochanym uczniom oraz ich wspaniałym rodzicom za trud i wysiłek włożony w czasie nauki zdalnej w zwiazku z pandemia koronawirusa.

Jesteśmy w pełni świadome, iż ta praca nie przychodziła dzieciom łatwo. Dlatego właśnie tym bardziej doceniamy motywację, inicjatywę i wytrwałość z jaką wspólnie podjęliśmy to wyzwanie. Ten rok okazał się szczególnie trudny dla nas wszystkich, ponieważ rozpoczynając naukę w budynku szkolnym, ciągle dochodziły nowe wyzwania. 28 marca rozpoczęliśmy nasze nauczanie zdalne do którego nikt z nas nie był przygotowany. Google Classroom i Zoom wdrażane przez polską szkołę ze względu na epidemię. Jednakże wszyscy wspólnie razem staraliśmy się, aby lekcje były ciekawe, odrobione na czas, a prace domowe przesłane do sprawdzenia przez nauczyciela.

Miejmy nadzieję, że od września uczniowie powrócą do swoich klas i lekcje będą mogły przebiegać zgodnie z tradycyjnym programem nauczania.

Zachęcamy również, aby na ile jest to możliwe, rozmawiać w domu z dziećmi w języku polskim i korzystać z dużej gamy internetowych platform edukacyjnych podczas wakacji. Podajemy kilka z nich, które wykorzystywaliśmy podczas zajęć on-line:
*pisupisu.pl
*superkid.pl
*legimi.pl
*EdPuzzle.com
*eduzabawy.com
*ipuzzle.pl
*kahoot.com