Monthly Archives: April 2021

Sprzątanie naszego miasta

      Comments Off on Sprzątanie naszego miasta

Był to nasz piąty rok, kiedy uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami i wychowawcami wzięli udział w akcji „Sprzątanie naszego miasta”. To społeczna kampania ekologiczna, która inspiruje i stymuluje społeczności do działań mających na celu zachowanie czystości oraz utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego lub jego poprawę. Dzieci i młodzież wszystkich klas wyruszyły „na poszukiwanie” surowców zbierając: szkło, papier, tworzywa sztuczne… Read more »